Vega City Nha Trang

Vega City Nha Trang

  • Địa điểm:
    Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Chủ đầu tư:
    KDI Holdings
0907039999 0907039999 @RPfurniture